1 Rekisterinpitäjä ja yhteyspiste

2 Mihin oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu?

3 Mitä tietoja, mistä ja mitä tarkoituksia varten keräämme?
3.1 Asiakkaalta kerättävät tiedot ja niiden käyttö
3.2 Lisätietoa verkkopalveluista ja niiden yhteydessä kerättävistä tiedoista
3.2.1 Tietoa julkisista verkkopalveluistamme ja evästeistä
3.2.2 Yhteisöliitännäiset ja muiden verkkosivujen sisällöt
3.3 Työnhakijoilta ja työharjoittelupaikan hakijoilta kerättävät tiedot ja niiden käyttö
3.4 Yhteistyökumppaneilta kerättävät tiedot ja niiden käyttö

4 Henkilötietojen käsittelijät eli kenellä on pääsy henkilötietoihin ja miten näillä henkilöillä on lupa toimia

5 Henkilötietojen säilytys, vastaanottajat ja luovutuskäytännöt eli miten tietoja säilytetään ja mihin tietoja annetaan

6 Rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen eli oikeutesi henkilötietoihisi liittyen

7 Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

8 Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen

9 Vastuunrajoitukset

10 Versiohistoria

Art Catering Oy sitoutuu suojaamaan niiden henkilöiden yksityisyyttä, joiden henkilötietoja se kerää liiketoiminnassaan. Tässä tietosuojaselosteessa selvennetään miten ja miksi Art Catering Oy käsittelee henkilötietoja liittyen

 • asiakkuuksiin
 • markkinointiin
 • rekrytointiin
 • yhteistyökumppanuuksien ylläpitoon.

Selosteessa selvennämme myös, millä tavoin verkkosivustollamme kerätään tietoja sivustolla vierailevista.

Meille on tärkeää, että kaikki ne henkilöt, joiden henkilötietoja keräämme, ovat tietoisia henkilötietoihinsa liittyvistä oikeuksistaan. Tietosuojaselosteessa selvitämme

mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme tietoja

 • mitä tietoja keräämme
 • mistä tietoja kerätään
 • miten mahdollisen henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen saa peruttua
 • miten henkilötietonsa saa halutessaan poistettua henkilörekistereistämme.

1 REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSPISTE

Rekisterinpitäjä:

Art Catering Oy (jäljempänä myös ”Rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 2587243-8
Kotipaikka: Jyväskylä

Rekisterinpitäjän yhteyspiste tietosuojaan liittyvissä asioissa on:

Art Catering Oy
Arto Hakanen
+358 41 466 7982

Käyntiosoite: Vapaudenkatu 26, 40100 Jyväskylä
Postiosoite: Hoitajantie 4, 40630 Jyväskylä

2 MIHIN OIKEUS KÄSITELLÄ HENKILÖTIETOJA PERUSTUU?

Oikeutemme käyttää henkilötietoja perustuu johonkin seuraavista:

 • Suostumus: Olemme saaneet suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn ennalta esimerkiksi kirjallisesti, suullisesti, sähköpostitse, ostoksen yhteydessä, verkkoyhteydenoton kautta, uutiskirjeen tilauksen yhteydessä, kampanjan yhteydessä tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla.
 • Sopimuksen täytäntöönpano: Tietojen käsittely on tarpeen sopimuksen, kuten esimerkiksi ostetun palvelun toimituksen suorittamiseksi.
 • Oikeutettu etu: Tietojen käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi.

3 MITÄ TIETOJA, MISTÄ JA MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN KERÄÄMME?

Käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on kohtuudella tarpeen tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten yhteydessä.

3.1 ASIAKKAALTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Asiakkaalta kerätään tämän oman verkkotoiminnan, verkkoasioinnin, verkossa tapahtuvan paikka- ja/tai ajanvarauksen sekä palvelujen toteuttamisen yhteydessä kulloisenkin tarpeen mukaan seuraavat tiedot tai osia niistä:

 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Mahdollisen yrityksen tai muun yhteisön ja sen yhteyshenkilön tiedot
 • Asema mahdollisessa yrityksessä tai muussa yhteisössä
 • Maksutiedot, joita tarvitaan maksutapahtumien selvittämiseen, palautuksiin ja mahdollisiin luottotietojen tarkastuksiin
 • Tilattujen tuotteiden ja palvelujen ostohistoria ja mahdolliset palautukset
 • Toimitustiedot, jotka tarvitaan tuotteen ja/tai palvelun toimitusta varten
 • Annettu palaute, viestit, lomaketiedot sekä muu viestintä
 • Asiakkaaseen mahdollisesti liittyvät muistiot ja muu dokumentaatio
 • Asiakkaaseen liittyvät kalenteritapahtumat ja muut aktiviteetit
 • Ajanvaraukset ja ryhmäajanvaraukset niihin liittyvine tietoineen
 • Osallistumiset mahdollisiin kilpailuihin, asiakastyytyväisyyskyselyihin tai muihin vastaaviin kyselyihin ja/tai toimenpiteisiin, joissa kysytään yhteystietoja
 • Mahdollisesti viestintä- ja markkinointikiellot
 • Esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen yhteydessä ilmoitetut kiinnostuksen kohteet
 • Mahdollisesti myymälä- ja/tai tapahtumatiedot, jos tietojen ilmoittaminen ja/tai uutiskirjeen tilaus on tehty jossain myyntipisteessä, palvelujen tuottamisen yhteydessä tai tapahtumassa
 • Mahdolliset avatar, pikaviestintäosoitteet ja sosiaalisen median tilit
 • Rekisterinpitäjän verkkopalveluista ladatut sisällöt (oppaat, webinaarit, muu sisältö).

Art Catering Oy käyttää tietoja asiakkuuksien hallintaan ja käyttäjien tunnistamiseen. Tietoja käytetään tarvittavilta osin tilausten ja varausten käsittelyn, toimittamisen ja palvelujen toteuttamisen, vaihtamisen, palauttamisen ja arkistoinnin yhteydessä. Lisäksi tiedot mahdollistavat asiakkaan tilausten ja varausten seuraamisen mahdollisissa ongelmatilanteissa sekä yhteydenoton asiakkaaseen tilauksiin ja varauksiin liittyen. Tietojen käyttäminen asiakaspalvelussa mahdollistaa tuotteisiimme, palveluihimme ja toimituksiin liittyvän mahdollisimman hyvän palvelun. Henkilötietoja saatetaan käyttää myös mahdollisissa takuuseen liittyvissä asioissa.

Henkilötietoja voidaan käyttää kohdennettuun markkinointiin niille, jotka ovat antaneet markkinointiluvan tai muun selkeän suostumuksen. Markkinointitoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi sähköpostimarkkinointi, suoramarkkinointi sekä digitaalinen markkinointi.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille Rekisterinpitäjän toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Esimerkkejä tällaisista tilanteista:

 • Tietoja voidaan luovuttaa palvelujen tuottamiseen osallistuville toimijoille tarvittavilta osin silloin, kun se on edellytyksenä esimerkiksi asiakkaan tarjouspyyntöön vastaamiseksi tai tuotteen ja/tai palvelun tuottamiseksi ja toimittamiseksi.
 • Tietoja voidaan luovuttaa tarvittavilta osin kolmansille osapuolille esimerkiksi maksujen käsittelyyn ja tuotteiden toimittamiseen liittyen.

Tietojen luovuttaminen edellisen kappaleen mukaisessa tarkoituksessa ei anna kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää luovutettuja tietoja muissa kuin luovutuksen tarkoituksen mukaisissa tilanteissa.

Henkilötietojen käsittelyperuste on sopimuksen (esimerkiksi tilatun palvelun) täytäntöönpano tai henkilön suostumus.

3.2 LISÄTIETOA VERKKOPALVELUISTA JA NIIDEN YHTEYDESSÄ KERÄTTÄVISTÄ TIEDOISTA

3.2.1 TIETOA JULKISISTA VERKKOPALVELUISTAMME JA EVÄSTEISTÄ

Art Catering Oy:llä on verkossa muun muassa seuraavia julkisia verkkopalveluita:

 • Art Catering Oy:n verkkosivut osoitteessa www.artcatering.fi
 • Tilit sosiaalisen median palveluissa, laatimishetkellä Facebook ja Instagram.

Tarjoamamme julkiset verkkopalvelut käyttävät lähtökohtaisesti SSL-salausta käyttäjän päätelaitteen ja verkkopalvelun välisen tietoliikenteen suojaamiseen. SSL-salaus auttaa myös verkkosivuston aitouden varmistamisessa. SSL-salausta käyttävän verkkopalvelun tunnistaa useimmiten selaimen osoitekentän vieressä olevasta lukon kuvasta sekä HTTPS-alkuisesta osoitteesta.

Käytämme sivuillamme niin sanottua Cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa muun muassa sivuston perustoiminnot ja auttaa tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät. Evästeet ovat vaarattomia, eivätkä ne vahingoita käyttäjien päätelaitteita tai tiedostoja. Evästeiden tuottamien tunnistetietojen avulla pystymme kohdentamaan kävijälle häntä kiinnostavaa sisältöä.

Verkkosivustollemme saapuva vierailija pystyy määrittämään mitkä evästeet sallii. Lisäksi useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen sekä evästeiden poiston. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että jotkin evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.

3.2.2 YHTEISÖLIITÄNNÄISET JA MUIDEN VERKKOSIVUJEN SISÄLLÖT

Verkkosivustollamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, kuten esimerkiksi LinkedIniin, Facebookiin, Twitteriin, Instagramiin ja muihin yhteisöpalveluihin. Niiden kautta tuleva sisältö latautuu kolmannen osapuolen palvelimilta. Näissä tilanteissa sisällöt käyttäytyvät lähtökohtaisesti kuten tilanteessa, jossa olisit vieraillut kyseisellä sivustolla ja kolmannet osapuolet voivat mahdollisesti kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassa olevien ehtojensa mukaisesti.

Voimme käyttää maksujen käsittelyssä sekä palveluiden ja tuotteiden toimituksissa kolmansien osapuolien palveluja, jolloin asiakas ohjataan kyseisen kolmannen osapuolen verkkosivustolle. Näissä tilanteissa sivustoon sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen ehtoja ja tietosuojaselostetta. Art Catering Oy ei tallenna pankki- ja luottokorttien tietoja järjestelmiinsä.

3.3 TYÖNHAKIJOILTA JA TYÖHARJOITTELUPAIKAN HAKIJOILTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Keräämme hakijoiden meille toimittamia henkilötietoja työntekijöihin ja työharjoittelijoihin liittyvien rekrytointiprosessien suorittamista varten. Käsittelemme meille toimitettuja henkilötietoja hakemuksen kohteena olevan työtehtävän täyttämiseen sekä avoimien hakemusten osalta avautuvien tehtävien täyttämiseen sekä työsuhteen edellytysten arviointiin. Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme käsitellä henkilön itse toimittamia henkilötietoja rekrytointiprosesseissa.

Työ- ja/tai työharjoittelupaikan hakijoiden ilmoittamia tietoja saattavat muun muassa olla nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, koulutustiedot, työhistoria, oma arvio kielitaidosta, omat toiveet työtehtävän tai työharjoittelun sisällöstä, suosittelijoiden yhteystiedot sekä mahdollisissa liitteissä, kuten ansioluettelossa annetut tiedot.

Rekrytointiin liittyvissä tilanteissa ensisijainen tietolähde on hakija itse. Hakijan antamia tietoja voidaan täydentää tämän luvalla myös esimerkiksi suosittelijoiden tai entisten työnantajien antamilla tiedoilla. Lisäksi Rekisterinpitäjän rekrytoiva esimies ja muu Rekisterinpitäjän rekrytointiprosessiin osallistuva henkilö voi täydentää tietoja rekrytointiprosessin aikana.

Tietoja voidaan luovuttaa hakijan suostumuksella kolmannelle osapuolelle rekrytointiin liittyvän henkilöarvioinnin toteuttamiseksi.

3.4 YHTEISTYÖKUMPPANEILTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Keräämme toimittajiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme heidän yhteyshenkilöiden ja muiden edustajien henkilötietoja ylläpitääksemme yhteistyökumppanuutta ja suorittaaksemme sopimuksiin perustuvat velvollisuutemme. Oikeus käsitellä toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden henkilötietoja perustuu joko sopimukseen kyseisen tahon kanssa tai oikeutettuun etuun käsitellä tahon työntekijöiden tai muiden edustajien henkilötietoja.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT ELI KENELLÄ ON PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN JA MITEN NÄILLÄ HENKILÖILLÄ ON LUPA TOIMIA

Art Catering Oy käsittelee Rekisterinpitäjänä henkilötietoja omassa toiminnassaan. Tällöin henkilötietoja käsittelee Rekisterinpitäjän henkilöstö työtehtäviensä edellyttämässä tarkoituksessa ja laajuudessa.

Tässä luvussa käsitellään tarkemmin tilanteita, joissa Art Catering Oy käyttää Rekisterinpitäjänä toiminnassaan alihankkijoita. Tässä yhteydessä alihankkijalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelijää, joka käsittelee henkilötietoja tämän sopimuksen mukaisesti, kokonaan tai osittain, Rekisterinpitäjän lukuun ja tämän toimeksiannosta.

Alihankkijat ovat pääsääntöisesti palveluiden tuottamiseen osallistuvia toimijoita sekä ICT-yhteistyökumppaneita ja muita kumppaneita, joilla on tekninen pääsy Art Catering Oy:n käyttämiin sähköisiin palveluihin, tietojärjestelmiin tai toimitiloihin niiden ylläpitämiseksi sekä omien palveluidensa tuottamiseksi Rekisterinpitäjälle sekä kumppaneita, joille henkilötietoja luovutetaan käsiteltäväksi edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa. Tällaisia toimijoita voivat olla esimerkiksi erilaisten järjestelmien palveluntarjoajat, maksujen käsittelyyn liittyvät toimijat, toimituksiin liittyvät logistiikka-alan toimijat ja markkinointitoimisto.

Henkilötietojen käsittelijä tai kukaan Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa käsitellä niitä muuten kuin Rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksistä muuta johdu.

Niiltä osin kuin henkilötietoja käsittelee Rekisterinpitäjän lukuun alihankkija, on Rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisillä sopimuksilla huolehdittu asianmukaisten suojatoimien järjestämisestä ja varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön asettamat vaatimukset.

5 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS, VASTAANOTTAJAT JA LUOVUTUSKÄYTÄNNÖT ELI MITEN TIETOJA SÄILYTETÄÄN JA MIHIN TIETOJA ANNETAAN

Kerättävät henkilötiedot, niiden lähteet ja keskeisimmät käsittelyperiaatteet on kuvattu aiemmissa luvuissa. Tässä luvussa tarkennetaan henkilötietojen vastaanottamiseen ja luovuttamiseen liittyviä yleisiä käytänteitämme ja oikeuksiamme.

Pääsääntönä on, että henkilötietoja käsitellään ainoastaan Art Catering Oy:n toimesta, Art Catering Oy:n liiketoimintaan välittömästi liittyvissä toiminnoissa ja/tai Art Catering Oy:n liiketoimintaan välittömästi liittyvien toimijoiden (henkilötietojen käsittelijät) toimesta. Henkilötietoja ei myydä, vuokrata tai luovuteta kolmannelle osapuolelle muissa tarkoituksissa.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa siten esimerkiksi viranomaisten lainmukaisten vaatimusten perusteella sekä asiakasprosessin eri vaiheissa esimerkiksi ruoka- ja juhlapalveluiden tuottamiseen osallistuville toimijoille sekä järjestelmätoimittajille ja muille tietyn palvelun tai sen osan tuottajille.

Mahdollisissa Art Catering Oy:n ja kolmannen osapuolen yhteisissä tapahtumissa ja kampanjoissa voidaan kerätä henkilötietoja, joita luovutetaan kolmannelle osapuolelle tapahtuman tai kampanjan käytännön järjestelyiden sekä kaupallisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Tällöin jo henkilötietoja kerättäessä Rekisteröidylle kerrotaan henkilötietojen mahdollisesta luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle.

Lähtökohtaisesti Art Catering Oy ei siirrä Rekisteröityjen henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden, joiden Euroopan komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, ulkopuolelle. Art Catering Oy:n hyödyntämien järjestelmien, tallennustilojen (pilviratkaisut), sähköpostipalvelun, muiden viestintäratkaisujen sekä asiakastiedottamiseen ja markkinointiviestintään käytettävän ohjelmiston data voidaan säilyttää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden, joiden Euroopan komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, alueella. Käytännössä Art Catering Oy:n tietojärjestelmien ja henkilörekistereiden sisältämät henkilötiedot säilytetään näihin liittyvien palveluntarjoajien palvelinratkaisujen ja -sijaintien mukaisesti.

Sen estämättä, mitä toisaalla tässä asiakirjassa on määritetty, henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

 • Lain sallimissa tai sen edellyttämässä laajuudessa;
 • Luovutettaessa tietoja henkilötietojen käsittelijöille;
 • Mahdollisen konsernin sisällä toiselle yritykselle tai muulle kolmannelle osapuolelle Art Catering Oy:n ollessa mukana sulautumisessa, jakautumisessa, yritysjärjestelyssä tai muussa vastaavassa järjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
 • Mikäli uskomme henkilötietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, Rekisteröidyn tai muiden turvallisuuden takaamiseksi, väärinkäytösten tai niiden epäilyjen tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi;
 • Siinä laajuudessa kuin Rekisteröidyn tiedot on selkeästi liitetty muihin henkilöihin tai organisaatioihin.

6 REKISTERÖITYJEN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN ELI OIKEUTESI HENKILÖTIETOIHISI LIITTYEN

Sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen muun muassa seuraavat oikeudet:

 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn niissä tilanteissa, joissa käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
 • Oikeus olla antamatta henkilötietojasi sellaisissa tilanteissa, joissa keräämme niitä suoraan sinulta. Huomioithan kuitenkin, että kaikkien toimintojen kuten esimerkiksi joidenkin palveluiden toteuttaminen ja laskutus ei ole tällöin mahdollista. Myöskään esimerkiksi rekrytointiprosessin läpivienti ei ole mahdollista ilman henkilötietojen käsittelyä.
 • Oikeus pyytää selvitys mitä henkilötietoja sinusta löytyy, tutustua tietoihin, saada halutessasi kopio tiedoistasi sekä pyytää selvitys siitä käsitelläänkö henkilötietojasi ja miten niitä käsitellään.
 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi. Kaikissa lähettämissämme sähköisissä markkinointiviesteissä on valmiina peruutuslinkki, jonka kautta suostumuksen suoramarkkinointiin voi peruuttaa milloin tahansa. Emme lähetä suoramarkkinointiviestejä peruutuksen rekisteröinnin jälkeen. Huomioi kuitenkin, että voimme edelleen ottaa yhteyttä esimerkiksi tilaamiisi tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen tai muihin vastaaviin tilanteisiin liittyen.
 • Oikeus pyytää, että tietosi poistetaan kokonaan tai niiden käyttöä rajoitetaan koskemaan esimerkiksi vain osaa palveluistamme. Sinulla voi myös olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä perustellusta syystä.
 • Oikeus pyytää puutteellisten tai virheellisten tietojen korjaamista. On kaikkien etu, että käytössämme olevat henkilötiedot pitävät paikkansa. Tarkistathan tästä syystä henkilötietosi, kun esimerkiksi teet varauksia verkossa.
 • Oikeus vaatia tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.
 • Oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.

Art Catering Oy:lle saattaa muodostua oikeus ja velvollisuus kieltäytyä Rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta sellaisenaan, jos muu lainsäädäntö asettaa tälle rajoitteita. Näin ollen muu lainsäädäntö saattaa tapauskohtaisesti estää Rekisteröityjen oikeuksien täysimääräisen toteuttamisen. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi kirjanpitoa koskevan lainsäädännön rajoittaessa Rekisteröityjen oikeutta panna täysimääräisenä toimeen oikeuden tulla unohdetuksi. Tällaisissa tilanteissa Rekisterinpitäjä informoi Rekisteröityä selkeästi kieltäytymisen perusteista ja opastaa Rekisteröityä hänen oikeuksiensa kattavaksi toimeenpanemiseksi.

Rekisteröityjen mahdolliset tieto- ja toimenpidepyynnöt tulee osoittaa Rekisterinpitäjän tässä selosteessa määrittämään yhteyspisteeseen. Tieto- ja toimenpidepyynnöstä täytyy ilmetä riittävän tarkat ja yksilöidyt tiedot pyynnön toteuttamiseksi. Tieto- ja toimenpidepyyntöjen toteuttamisen edellytyksenä on, että Rekisteröidyn henkilöllisyys pystytään todentamaan kuvallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla Rekisterinpitäjän riittäväksi toteamalla tavalla.

Lähtökohtaisesti edellä kuvatut Rekisteröidyn oikeuksiin perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia. Jos Rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, Rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

Näissä tapauksissa Rekisterinpitäjä osoittaa Rekisteröidylle pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

Mahdollisissa tilanteissa, joissa Art Catering Oy toimii Rekisterinpitäjän sijasta henkilötietojen käsittelijänä, rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta vastaa aina rekisterinpitäjä. Tällöin Art Catering Oy:llä ei ole oikeutta luovuttaa rekisterinpitäjän henkilörekisteristä tietoja rekisteröidylle ilman kyseisen rekisterinpitäjän suostumusta pois lukien viranomaisten osoittamien lakisääteisten tietopyyntöjen perusteella.

7 TIETOTURVALOUKKAUKSISTA ILMOITTAMINEN

”Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella” tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja se aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, tällöin:

 • Art Catering Oy ilmoittaa siitä ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle
 • Art Catering Oy ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta myös Rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä
 • Art Catering Oy ryhtyy tarvittaviin toimiin tietoturvaloukkauksen aiheuttamien riskien ehkäisemiseksi ja mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi.

8 TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Art Catering Oy seuraa ja kehittää tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjään jatkuvasti. Tästä syystä myös tietosuojaa ja -turvaa koskevaan dokumentaatioomme saattaa tulla päivityksiä. Art Catering Oy pidättää itsellään täydet oikeudet edellä mainitun dokumentaation, mukaan lukien tämän tietosuojaselosteen, muuttamiseen. Tämän tietosuojaselosteen ajantasainen versio on aina saatavilla Rekisterinpitäjän verkkosivuilla.

9 VASTUUNRAJOITUKSET

Huomioithan, että tämä luku koskee henkilötietojen käsittelyä. Tässä luvussa määritellyt asiat eivät koske esimerkiksi mahdollista tuotetakuuta yms.

Art Catering Oy vastaa vain tietosuojaa koskevaan lainsäädäntöön liittyvistä tahallisista taikka törkeästä huolimattomuudestaan johtuvista välittömistä vahingoista. Art Catering Oy ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulon vähenemisestä tai Rekisteröidylle aiheutuneesta muusta haitasta.

Art Catering Oy:n vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa Rekisteröidyn, ja tietoturvaloukkausten yhteydessä myös toimivaltaisen valvontaviranomaisen, informoimiseen sekä Art Catering Oy:n mahdollisuuksiensa mukaan käynnistämiin toimenpiteisiin aiheutuneiden riskien ehkäisemiseksi ja mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi. Art Catering Oy:llä ei ole missään tilanteessa velvoitetta vahingonkorvauksiin. Sopimusrikkomus, virhe tai laiminlyönti eivät aiheuta Art Catering Oy:lle muuta seuraamusta kuin mitä edellä on todettu.

10 VERSIOHISTORIA

PvmVersioStatusLuokitusMuokkaajaKeskeisimmät muutokset
3.4.2023V1.0HyväksyttyJulkinenUseita muokkaajiaSelosteen julkaiseminen verkkosivuston uudistamisen yhteydessä.
© 2024 Art Catering - Jyväskylä
webDesign: Mekanismi »